kynoterapia (dogoterapia)

Kynoterapia (dogoterapia),

jest to metoda, wspierająca wszechstronny rozwój dziecka przy wykorzystaniu specjalnie szkolonego psa.  

Poprzez np.: głaskanie, karmienie, naśladowanie zachowań zwierzaka, prowadzenie go na smyczy, wydawanie komend i wspólnej zabawy osiągamy zamierzone, terapeutyczne cele takie jak:

  • empatię do zwierząt, opiekuńczość, odpowiedzialność
  • wyciszenie zachowań agresywnych
  • poprawę koncentracji uwagi dziecka
  • rozładowanie napięcia emocjonalnego, panowanie nad emocjami
  • eliminowanie lęków
  • uczenie odpowiedzialności, akceptacji.
  • usprawnianie motoryki dużej i małej
  • stymulację wszystkich zmysłów
  • zmniejszają nadwrażliwość na bodźce dotykowe
  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
  • wyzwalają potrzebę spontanicznej komunikacji, ułatwiają nawiązywanie kontaktu z innymi

  Zajęcia obejmują trzy formy pracy z psem:

  1. spotkanie z psem,
  2. edukacja z psem
  3. terapia z psem