W przygotowaniu szkolenie: 
„Jak wspomagać dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej?”