Julita Jarecka

Julita Jarecka

 • FIZJOTERAPEUTA
 • PEDAGOG O SPECJALIZACJI OPIEKA I WYCHOWANIE Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ
 • TERAPEUTA PNF ( TOROWANIA NERWOWO-MIĘŚNIOWEGO )
 • TERAPEUTA DZIECI Z ZABURZENIAMI DYSPRAKTYCZNYMI ( DCD )

Zobacz więcej …

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

Z wykształcenia i zamiłowania fizjoterapeuta oraz pedagog opiekuńczo-wychowawczy. Posiada doświadczenie w  pracy z dziećmi z  wadami postawy, rozwojowymi zaburzeniami koordynacji (DCD) i po urazach narządu ruchu. Ukończyła kurs PNF podstawowy, DCD „Children Developmental Dyspraxia” według założeń metody NDT Bobath oraz Taping Rehabilitacyjny. Posiada również certyfikat ukończenia szkolenia obejmującego pracę z dziećmi metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Jako fizjoterapeuta praktykowała w sanatorium w Inowrocławiu, w Klinice Zdrówko w Niemczu, na oddziałach: Neurochirurgii, Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Rehabilitacji oraz pracowni kinezyterapii i fizykoterapii w Szpitalu Uniwersyteckim im. Jurasza w Bydgoszczy oraz przychodni Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej REH-MED w Bydgoszczy.

Zaprasza do współpracy wszystkich rodziców zaniepokojonych postawą ciała oraz  funkcjonowaniem ruchowym swoich dzieci.

Zobacz mniej…

Beata Cholewczyńska

Beata Cholewczyńska

 • PEDAGOG WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO
 • OLIGOFRENOPEDAGOG
 • TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 • TERAPEUTA RĘKI

Zobacz więcej …

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Od 1995 roku nauczycielka w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy. Specjalista w zakresie nauki czytania i pisania, prowadzonych według programu Wesołe literki- uczymy się czytać oraz Umiem liczyć – rozwijamy myślenie matematyczne w grach i zabawach. Kreatywna w  pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. Współautor „Programu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w klasach I – III szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim” dopuszczonego do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, nr DKW-4014-60/00. Pracowała jako wykładowca akademicki z zakresu metodyki nauczania dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej oraz  z zakresu rewalidacji dziecka upośledzonego umysłowo na Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów oraz na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej. Współpracowała z KP CEN prowadząc zajęcia pokazowe lekcji metodą ośrodków pracy. Ciągle poszukuje i rozwija swój warsztat pracy jako terapeuta integracji sensorycznej.

Zobacz mniej…

Katarzyna Pałgan

Katarzyna Pałgan

 • OLIGOFRENOPEDAGOG
 • TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ,
 • TERAPEUTA RĘKI, 
 • PEDAGOG MONTESSORI

Zobacz więcej …

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

Z wykształcenia  pedagog  wczesnoszkolny. Od 2012 roku pracuje z dziećmi z różnym stopniem niepełnosprawności i sprzężeniami  w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy.  Specjalizuje się w porozumiewaniu  z dziećmi z problemami komunikacyjnymi, prowadząc zajęcia metodą MAKATON. W trakcie studiów pracowała jako nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie.   Systematycznie podnosi swoje umiejętności m.in. na terapii pedagogicznej z rewalidacją indywidualną oraz licznych kursach w zakresie integracji sensorycznej.

Zobacz mniej…

Monika Marczak

Monika Marczak

 • OLIGOFRENOPEDAGOG
 • TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 • TERAPEUTA RĘKI
 • TERAPEUTA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
 • TRENER Sensoplastyka® 
 • PEDAGOG M.MONTESSORI

Zobacz więcej …

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

Z wyksztalcenia  nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie i sprzężoną, z opóźnionym rozwojem mowy w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy oraz  jako terapeuta wczesnego wspomagania w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej SENSO w Osielsku. Specjalistka i miłośnik  komunikowania się z dziećmi niemówiącymi metodą MAKATON. Współorganizator zajęć dla Młodych Sportowców w ramach Olimpiad Specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 2-7 lat  Członek zarządu stowarzyszenia Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE.

Zobacz mniej…

Małgorzata Soszka-Szerul

Małgorzata Soszka-Szerul

 • LOGOPEDA
 • NEUROLOGOPEDA

Zobacz więcej …

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

Z wykształcenia pedagog nauczania zintegrowanego i terapii pedagogicznej. Swoje doświadczenie zdobyła pracując zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi. Specjalizuje się w pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. W procesie terapii dostosowuje metody i techniki do indywidualnych potrzeb oraz możliwości pacjenta.

Zobacz mniej…