terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna:

Wczesna diagnoza problemów logopedycznych pozwala w porę dostrzec trudności dziecka i szybciej oraz skuteczniej je zniwelować zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole.

  • kształtuje prawidłową mowę , dba o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym
  • doskonali mowę już ukształtowaną,
  • usuwa wady mowy,
  • naucza mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty,
  • usuwa zaburzenia głosu,
  • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.